Akademnashr

Ko`rinishi: Ro`yxat / To`r (setka)
Saralash:
Ko`rsatish soni:
 • Adabiyot (Abituriyentlar uchun savol-javoblar)
  Mazkur savol-javoblar to'plami umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari darsliklari asosida tuzilgan bo'lib, u adabiyot fani bo‘yicha bilimlami mustahkamlashga mo'ljallangan. Kitobda, ayniqsa, xalq og'zaki ijodi namunalariga doir, mumtoz va zamonaviy adabiyot vakillari qalamig..
  16900 UZS
  НДС siz: 16900 UZS
 • Burungi bolalar
  Birni ko‘rib fikr qil, birni ko‘rib shukr qil deydi xalqimiz. Har bir katta-kichik asarning dunyoga kelishida ham shu mazmun, shu mohiyat yotadi desak yanglishmaymiz. Abdurahmon Ibrohimovning ilk yirik asari - «Burungi bolalar» ham  hozirgi tinch, osuda, hur zamonda bolalik nashida..
  14300 UZS
  НДС siz: 14300 UZS
 • English work book B1 (For the 1st year students)
  Ushbu kitob Xalqaro ta'lim standarti CIFR bo'yicha O'zbekistondagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining birinchi bosqich o‘quvchilari uchun yozilgan bo‘lib, u o'quvchi kitobi (''Student's book“) ga qo‘shimcha ravishda mavzu bo'yicha talabaning o‘zi uyda mustaqil bajarishi uchun yaratildi. ..
  14300 UZS
  НДС siz: 14300 UZS
 • English work book B1( For the 2nd year students )
  Ushbu ish daftari Xalqaro ta'lim standarti CIFR bo'yicha O'zbekistondagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining ikkinchi  bosqich o‘quvchilari uchun yozilgan bo‘lib, u o'quvchi kitobi (''Student's book“) ga qo‘shimcha ravishda mavzu bo'yicha talabaning o‘zi uyda mustaqil bajaris..
  9100 UZS
  НДС siz: 9100 UZS
 • Jahon tarixidan savol- javoblar to'plami
  Ushbu qo'llanma oliy o‘quv yurtlariga kirish niyatida bo‘lgan abituriyentlar, o‘quvchi yoshlar uchun mo'ljallangan bo‘lib,jahon tarixi bo'yicha mavzuli savol-javoblardan iborat. Savollar umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari darsliklari asosida tuzilgan. Kitob yangi ma'l..
  8450 UZS
  НДС siz: 8450 UZS
 • Koreys tili - universal qo'llanma
  Qo‘lingizdagi kitob koreys tili grammatikasining muhim jihatlarini qamrab olgan bo'lib, xorijiy tillarni o‘qitishning eng zamonaviy uslublariga asoslangan. Qo'llanma oliy o‘quv yurtlari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari talabalari, maktab o‘quvchilari va koreys tilini mustaqil o‘rganuvchila..
  8450 UZS
  НДС siz: 8450 UZS
  1 ovozga asoslanib.
 • Men maktabga boraman-Готовимся к школе
  Ushbu  kitob bolalarni maktabga tayyorlash uchun beriladigan bilimlar, ular egallashlari zarur  bo'lgan ko'nikmalar talqiniga bag‘ishlangan. Unda atrof-muhitdagi narsalarni nomlash, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, harflarni o'qish va yozish, sanash, 10 gacha bo'lgan sonlarni qo'shish ..
  9750 UZS
  НДС siz: 9750 UZS
 • O'zbekiston tarixidan savol-javoblar to'plami
  Ushbu qo'llanma oliy o‘quv yurtlariga kirish niyatida bo'lgan abituriyentlar, o'quvchi yoshlar uchun mo'ljallangan bo'lib, 0‘zbekiston tarixi  bo‘yicha mavzuli savol-javoblardan iborat. Savollar umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari darsliklari asosida tuzilgan . ..
  8450 UZS
  НДС siz: 8450 UZS
  1 ovozga asoslanib.
 • Odamtoy(O'zbek xalq ertaklari)
  Ertaklar yaxshilikka yetaklar deydi dono xalqimiz. Bolajonlarni katta hayot maktabiga tayyorlaydigan, ularni hali o‘zlari tasavvur qilmagan ezgu bir olamga eltuvchi, hamisha xayolan hamroh bo'luvchi ham aynan ertaklardir. Bu kitobda o‘zbek xalq ertaklarining eng sara namunalari jamlanib, qiziqarl..
  7150 UZS
  НДС siz: 7150 UZS
 • Oltin baliq va boshqa ertakalar
  BoIalarning dunyoqarashini boyitishda ertaklar ota-onalarning ishonchli, maslagdoshidir. Chunki kichkintoylar ertaklardagi ijobiy va salbiy qahramonlar orqali yaxshilik va yomonlikni farqlay boshlaydi, tabiatga, yaqinlariga mehrli bo'lishni o'rganadi. «Tarbiya soati» rukni ostida chop etilayotg..
  1300 UZS
  НДС siz: 1300 UZS
 • Ona tili - Ma'ruzalar to'plami
  Oliy ma'lumotli bo'lishni istagan har bir inson ona tilimiz - o‘zbek lisonining grammatik xususiyatlarini bilishi shart. Mazkur ma'ruzalar to‘plami ham ushbuni inobatga olgan holda va sizning oliy o‘quv yurtiga kirish imtihoniga ona tili fanidan har tomonlama mukammal tayyorlanishingiz uchun qulayli..
  10400 UZS
  НДС siz: 10400 UZS
 • Ot bilan kiyik va boshqa ertaklar
  BoIalarning dunyoqarashini boyitishda ertaklar ota-onalarning ishonchli, maslagdoshidir. Chunki kichkintoylar ertaklardagi ijobiy va salbiy qahramonlar orqali yaxshilik va yomonlikni farqlay boshlaydi, tabiatga, yaqinlariga  mehrli bo'lishni o'rganadi. «Tarbiya soati» rukni ostida cho..
  1300 UZS
  НДС siz: 1300 UZS
 • Qanoatli chumoli(Jahon xalq ertaklari)
  Malumki, ertaklar o‘zi mansub bo‘lgan xalqning dunyoqarashi, turmush tarzi, urf-odat va an’analarini namoyon etadi. Shu bois ham boshqa xalqlarning ertaklarini o‘qiyotgan o‘quvchi o‘zi uchun umuman notanish bo'lgan yangi dunyoni kashf eta boradi. Shu ma’noda qo'lingizdagi jahonning turli xalqlari en..
  7150 UZS
  НДС siz: 7150 UZS
 • Qaysar qurbaqa va boshqa ertaklar
  BoIalarning dunyoqarashini boyitishda ertaklar ota-onalarning ishonchli, maslagdoshidir. Chunki kichkintoylar ertaklardagi ijobiy va salbiy qahramonlar orqali yaxshilik va yomonlikni farqlay boshlaydi, tabiatga, yaqinlariga mehrli bo'lishni o'rganadi. «Tarbiya soati» rukni ostida chop etilayotgan&nb..
  1300 UZS
  НДС siz: 1300 UZS
 • Qiziqarli ona tili
  Tildagi har bir so‘z muayyan xalq tarixi, madaniyati va turmush tarzidan darak beruvchi jonli timsol, harakatdagi haritadir. So‘zdagi ma’no tovlanishlarini ilg‘ash, har kuni qo‘llaydigan so‘zimiz qatidagi jilvani his etishning o‘zi kishiga olam-olam zavq baxsh etadi. «Qiziqarli ona tili» nomi ostida..
  1560 UZS
  НДС siz: 1560 UZS
 • Tadbirli eshak va boshqa ertaklar
  Bolalarning dunyoqarashini boyitishda ertaklar ota-onalarning ishonchli do'sti, hammasligidir. Chunki kichkintoylar ertaklardagi ijobiy va salbiy qahramonlar orqali yaxshilik va yomonlikni farqlay boshlaydi, tabiatga, yaqinlariga mehrli bo‘lishni o'rganadi. «Tarbiya soati» rukni ostida chop etilayot..
  1300 UZS
  НДС siz: 1300 UZS
 • Turk tilini mustaqil o'rganamiz
  Nechta tilni bilsang shuncha odamsan deyiladi bir turk maqolida. Demak, xorijiy tillarni bilish o'z kuch va imkoniyatlarimizni ikki hissa kengaytirish demakdir. Leksik va fonetik jihatdan o'zbekchaga yaqin bo'lgan turk tilini mustaqil o‘rganishga mo'ljallangan mazkur qo'llanma ushbu lisonnin..
  4550 UZS
  НДС siz: 4550 UZS
  2 ovozga asoslanib.
 • Uzbekistan in topics
  Chet tilini mukammal o‘rganish, tarjimonlik ko‘nikmasini shakllantirishda muayyan tizimga solingan matnlaming ahamiyati katta. Ushbu kitobdan o ‘rin olgan maqolalar grammatik jihatdan ham, mavzu nuqtayi nazaridan ham bosqichma-bosqich takomillashib boradi. Yurtimizning shonli o ‘tmishi, bugungi k..
  5850 UZS
  НДС siz: 5850 UZS
 • Алишер Навоий (Муҳокамату- л- луғатайн )
  Ушбу китоб Алишер Навоий қаламига мансуб «Муҳокамату-л-лугатайн» рисоласининг ўзбек тилшунослигида тутган ўрнини таҳлил этишга бағишланган.Шунингдек, асарнинг илмий матни ва ҳозирги ўзбекчадаги соддалаштирилган баёни ҳам келтирилган. Китобдан филолог мутахассислар, ўқитувчилар талабалар, шунинг..
  21450 UZS
  НДС siz: 21450 UZS
 • Алишер Навоий асарлари луғати
  Алишер Навоий асарларининг ушбу луғати XVIII - XIX асрларда яшаб ижод қилган  Муҳаммад Ризобек Хоксорнинг «Мунтахаб ул-луғот» ва Зубд ул- луғот» асарларини жамлаган. Китобда мумтоз адабиётимизда  кўп учрайдиган астрономия, адабиёт, мусиқа, фалсафа, геометрия, архитектура зоология, био..
  21450 UZS
  НДС siz: 21450 UZS
 • Бадиият-бош мезон
  Мажмуага атоқли адабиётшунос Нўъмон Раҳимжоновнинг турли ижодий авладга мансуб шоир, ёзувчи, олимлар билан адабий суҳбатлари жамланган. Уларда  сўз санъаткорларининг инсон - жамият - табиат вобасталигини бадиий идрок ва ифода этишдаги эстетик принциплари, ижодий жараён, бадиий маҳорат..
  11700 UZS
  НДС siz: 11700 UZS
 • Бурунги болалар
  Бирни кўриб фикр қил, бирни кўриб шукр қил дейди халқимиз. Ҳар бир катта-кичик асарнинг дунёга келишида ҳам шу мазмун, шу моҳият ётади десак янглишмаймиз. Абдураҳмон Иброҳимовнинг илк йирик асари – «Бурунги болалар» ҳам ҳозирги тинч, осуда, ҳур замонда болалик нашидасини суриб, юксак марралар сари ..
  14300 UZS
  НДС siz: 14300 UZS
 • Бухоро таълим тизими тарихи
  Бухоро Ўқуз ва Яксарт дарёлари оралиғидаги кўҳна дунёнинг энг қадимий маърифат масканларидан биридир. «Бухоро» сўзида ўтмишнинг буюк залвори, илимнинг бизни қуршаб турган поёнсиз коинот каби сирли салобати бор. Ушбу монографияда XX аср бошларигача Бухоро шаҳри ва туманларида мавжуд бўлган олий ..
  58500 UZS
  НДС siz: 58500 UZS
 • Вахшувор
  Эътиборингизга ҳавола қилинаётган ушбу китобда аждодларимиз томонидан ёзиб қолдирилган манбаларга таянилган ҳолда Икки дарё оралиғи маданий-маърифий ўтмишининг янги саҳифалари ёритилади. Нақшбандия тариқатининг дунёга машҳур тармоғи вакиллари Муҳаммад Зоҳид Вахшуворий, Дарвеш Муҳаммад Вахшуворий, Сў..
  18200 UZS
  НДС siz: 18200 UZS
 • Мангу изтироб
  Таниқли нидерланд адиби Вилли Корсарининг 1963 йили илк бор нашр этилган «Мангу изтироб» (аслиятда «Чуқур қайғу билан маълум қиламизки...») номли унча катта бўлмаган ушбу асари гарчи кўплаб тилларда «детектив роман» сериясида нашр этиб келинаётган бўлса­да, мазмунига кўра том маънодаги детектив эмас..
  6500 UZS
  НДС siz: 6500 UZS