Yangi tushumlar

Ўқитувчилар учун

Акакдемик лицей ва ўрта махсус, касб-ҳунар коллежлари ўқитувчилари учун иш жараёнида зарур бўладиган. журналлар, қўлланмалар ва методик материаллар

Saralash:
Bir sahifada:
Display: Ro`yxat To`r
 • Nazariy darslar tahlili jurnali
  O'qtuchilar uchun mo'jallangan Nazariy dars tahlili nomli jurnal. ..
  НДС siz: 3250 UZS 3250 UZS
 • Taqvimiy-mavzular rejasi
  Mazkur namunaviy o‘quv-rejalashtirish hujjatlari O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazining ilmiy metodik kengashining 2012 yil 22 oktyabridagi 6-sonli bayoni bilan ma’qullangan. ..
  НДС siz: 4950 UZS 4950 UZS
 • Таълим усталари Ҳисобот журнали
  Мазкур "Касб-ҳунар коллежларлари ишлаб чиқариш таълими усталарининг ўқув йили давомида бажарган ишлари хисоботи журнали" Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими маркази ҳамда Ўзбекистон Республикаси Меҳнат вазирлигининг "Ўрта махсус, касб-ҳуна..
  НДС siz: 4800 UZS 4800 UZS
 • Ҳисобот журнали
  "Академик лицей ва каб-ҳунар коллежлари педагоглари ҳамда ишлаб чиқариш таълими усталарининг аудиториядан ташқари соатлари ижросининг ҳисоботи журнали" Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими йўналишлари бўйича Мувофиқлаштирувчи Кенгашининг 2010 йил 9 октябрдаги 2-сон баённомаси билан тасдиқланган. ..
  НДС siz: 4950 UZS 4950 UZS
 • Diplomoldi amaliyoti kundalik daftari (64 betlik)
  Mazkur “Diplomoldi amaliyoti kundaligi daftari” O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazining 2015 yil 8 apreldagi “Kasb-hunar kollejlari o‘quvchilarining ishlab chiqarish amaliyoti samaradorligini yanada oshirish to‘g‘risida”gi 94-sonli buyrug‘i asosida shakllantirilgan.  ..
  НДС siz: 2750 UZS 2750 UZS
 • Ishlab chiqarish amaliyoti kundalik daftari (84 betlik)
  Mazkur “Ishlab chiqarish amaliyoti kundaligi daftari” O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazining 2015 yil 8 apreldagi “Kasb-hunar kollejlari o‘quvchilarining ishlab chiqarish amaliyoti samaradorligini yanada oshirish to‘g‘risida”gi 94-sonli buyrug‘i asosida shakllantirilgan.  ..
  НДС siz: 2750 UZS 2750 UZS
 • Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари раҳбарлари учун меъёрий ҳужжатлар тўплами. 1-қисм
  Мазкур тўпламга ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимида 1998-2010 йиллар давомида ишлаб чиқилган ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари фаолиятини ташкил этиш бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатлар киритилган. Тўплам академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари директорлари, директор ўринбосалари ҳа..
  НДС siz: 6000 UZS 6000 UZS
 • Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари раҳбарлари учун меъёрий ҳужжатлар тўплами. 2-қисм
  Мазкур тўпламга ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимида 1998-2010 йиллар давомида ишлаб чиқилган ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари фаолиятини ташкил этиш бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатлар киритилган. Тўплам академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари директорлари, директор ўринбосалари ҳа..
  НДС siz: 6000 UZS 6000 UZS
Ma'lumot