Yangi tushumlar

Самообучение

Saralash:
Bir sahifada:
Display: Ro`yxat To`r
 • Dialogues(Ingliz tilida suhbatlashamiz)
  Ushbu kitob orqali ingliz tilida so‘zlashishni rang-barang rasmlar va qiziqarli mavzular yordamida o'rganish mumkin. Mavzular doirasini belgilashda ham bolalarning qiziqishlaridan kelib chiqilgan. Mazkur kitob boshlang'ich sinf o‘quvchilari va ularning ota-onalari hamda ingliz tilini musta..
  НДС siz: 3770 UZS 3770 UZS
 • Ekologiyaning nazariy asoslari
  Mazkur kitob professor Nigmatov Asqar Nigmatullayevich muallifligida yaratilgan bo'lib, sizga kitobning elektron disk ko'rinishidagi varianti taqdim etiladi. Sotib olgan ushbu kitobga sovg'a tariqasida  Nigmatovning o'n ikki nomdagi boshqa  asarlarini ham qo'shimcha ravis..
  НДС siz: 19950 UZS 19950 UZS
 • English work book B1 (For the 1st year students)
  Ushbu kitob Xalqaro ta'lim standarti CIFR bo'yicha O'zbekistondagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining birinchi bosqich o‘quvchilari uchun yozilgan bo‘lib, u o'quvchi kitobi (''Student's book“) ga qo‘shimcha ravishda mavzu bo'yicha talabaning o‘zi uyda mustaqil bajarishi uchun yaratildi. ..
  НДС siz: 14300 UZS 14300 UZS
 • English work book B1( For the 2nd year students )
  Ushbu ish daftari Xalqaro ta'lim standarti CIFR bo'yicha O'zbekistondagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining ikkinchi  bosqich o‘quvchilari uchun yozilgan bo‘lib, u o'quvchi kitobi (''Student's book“) ga qo‘shimcha ravishda mavzu bo'yicha talabaning o‘zi uyda mustaqil bajaris..
  НДС siz: 9100 UZS 9100 UZS
 • Fizika (oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar uchun ma'lumotnoma)
  Mazkur kitobda fizika fanining barcha mavzulari amaldagi o‘quv dasturiga muvofiq ravishda qisqacha yoritilgan. Fizikadan testlar va masalalar yechish uchun zarur bo‘lgan formulalar, grafiklar hamda asosiy qonunlarning ta'riflari keltirilgan. Qo'llanma oliy o‘quv yurtlariga kimvchilar fizikani qis..
  НДС siz: 8950 UZS 8950 UZS
 • Fizikadan testlar to'plami
  Ushbu to‘plamda umumiy fizikaning barcha bo'limlari bo'yicha taqriban 5500 ta tu likdagi testlar va fizikaning barcha asosiy formulalari keltirilgan. Testlar mavzular bo'yicha tartiblashtirilgan. ..
  НДС siz: 19500 UZS 19500 UZS
 • Harflar jamlanmasi
  Aziz bolajonlar! Qo‘lingizdagi ushbu she'r va topishmoqlar to‘plami harflar ketma-ketligi asosida tuzilgan bo‘lib, undan alifbe bayramlari va har xil tadbirlarda bemalol foydalanishingiz mumkin. 0‘ylaymizki, ushbu kitob kutubxonangizdan munosib o‘rin egallaydi. ..
  НДС siz: 2080 UZS 2080 UZS
 • Husnixat (Alifbega ilova)
  Farzandlaringiz uchun «Tarbiyachi kutubxonasi» turkumining ushbu kitobchasidan 0‘zbek alifbosi, husnixati va bo‘g‘inlab o‘qish uchun mashqlar berilgan. 0‘ylaymizki, ushbu kitobcha yordamida farzandingiz chiroyli ravon husnixat egasiga aylanadi. ..
  НДС siz: 3250 UZS 3250 UZS
 • Inson va tuproq
  Mazkur kitob professor Nigmatov Asqar Nigmatullayevich muallifligida yaratilgan bo'lib, sizga kitobning elektron disk ko'rinishidagi varianti taqdim etiladi. Sotib olgan ushbu kitobga sovg'a tariqasida  Nigmatovning o'n ikki nomdagi boshqa  asarlarini ham qo'shi..
  НДС siz: 19950 UZS 19950 UZS
 • Kimyo olamiga sayohat
  Kimyo fani va kimyoviy mo‘jizalar haqida ko‘p eshitgansiz hamda o'qigansiz. Ana shunday mo‘jizalami o‘z qo‘llari bilan yaratishni va yonidagi do‘stlarini lol qoldirishni orzu qilmagan o‘quvchi bo‘lmasa kerak. Qo‘lingizdagi ushbu kitobda kimyoning o‘zi nima, u qanday paydo bo'lgan, uning rivojlanish ..
  НДС siz: 13950 UZS 13950 UZS
 • Matematika (Hisoblashni o'rganamiz)
  Ushbu kitobda bolajonlar turli xil misollar va rang-barang rasmlar yozrdamida yozish, sanash, hisoblash, ayirish va qo'shishni mukammal o'rganishlari mumkin. ..
  НДС siz: 975 UZS 975 UZS
 • Men maktabga boraman-Готовимся к школе
  Ushbu  kitob bolalarni maktabga tayyorlash uchun beriladigan bilimlar, ular egallashlari zarur  bo'lgan ko'nikmalar talqiniga bag‘ishlangan. Unda atrof-muhitdagi narsalarni nomlash, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, harflarni o'qish va yozish, sanash, 10 gacha bo'lgan sonlarni qo'shish ..
  НДС siz: 9750 UZS 9750 UZS
 • Ming bir boshqotirma
  «Ming bir boshqotirma» kitobida 10-15 yoshli o‘quvchilar uchun 1001 ta matematik boshqotirma jamlangan bo'lib, undagi boshqotirmalar o‘quvchilani topqirlikka o'rgatish, mantiqiy fikrlash texnikasini rivojlantirishga qaratilgan. Bu kitobdan o‘quvchilar aqllarini charxlash uchun qo‘shimcha o‘quv ..
  НДС siz: 9750 UZS 9750 UZS
 • Qiziqarli matematika
  Y. I. Perelmanning bu kitobi muallifning matematikaga doir qiziqarli masalalarga bag‘ishlangan mashhur kitoblari orasida eng ommabopidir. Bu kitobda matematikaga doir turli-tuman jumboqlar to‘plangan bo‘lib, ulardan ko'plari kichik-kichik hikoyalar tarzida berilgan. Ulami yechish uchun elementar ari..
  НДС siz: 7150 UZS 7150 UZS
 • Qiziqarli ona tili
  Tildagi har bir so‘z muayyan xalq tarixi, madaniyati va turmush tarzidan darak beruvchi jonli timsol, harakatdagi haritadir. So‘zdagi ma’no tovlanishlarini ilg‘ash, har kuni qo‘llaydigan so‘zimiz qatidagi jilvani his etishning o‘zi kishiga olam-olam zavq baxsh etadi. «Qiziqarli ona tili» nomi ostida..
  НДС siz: 1560 UZS 1560 UZS
 • Tarix fanidan universal testlar to'plami
  Tarix fanidan universal testlar tarzida tuzilgan mazkur kitob makfablarning yuqori sinf o'quvchilari, oliy o'quv yurtlarining kirish imtihonlariga tayyorlanuvchi abituriyentlar, universitetlarning tarix yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun bilimlarni oshirish va mustahkamlash..
  НДС siz: 11700 UZS 11700 UZS
 • Topics-Ingliz tilida o'qiymiz
  Ushbu kitobda berilgan qiziqarli va rang-barang mavzular yordamida ingliz tilini maroqli tarzda o'rganish mumkin. Mavzular doirasi bolalarning qiziqishlaridan kelil chiqib belgilangan. Mazkur kitob boshlang‘ich sinf o‘quvchilari va ularning ota-onalari hamda ingliz tilini mustaqii o‘rganishni xohlov..
  НДС siz: 3770 UZS 3770 UZS
 • Агротуризм ва унинг географик жиҳатлари
  Мазкур китоб профессор Нигматов Асқар Нигматуллаевич муаллифлигида яратилган бўлиб, сизга китобнинг электрон диск кўринишидаги варианти тақдим этилади. Сотиб олган ушбу китобга совға тариқасида   Нигматовнинг ўн икки номдаги бошқа  асарларини ҳам қўшимча равишда тақдим эт..
  НДС siz: 19950 UZS 19950 UZS
 • Баркамолликка даъват мактублари
  Ушбу илмий тўплам мактублардан иборат бўлиб, унда юксак маънавият ва баркамоллик қирралари насиҳатлар тарзида баён қилинган.Юксак маънавият, баркамоллик кўҳна мавзу. Аммо муаллиф ўз фикрларини бугунги ёшлар фаолиятидан келиб чиқиб ўртага қўяди ва уларда давримизнинг юксак маънавияти ва баркамол..
  НДС siz: 16950 UZS 16950 UZS
 • Весёлая переменка 1
  В 1 книгу «Весёлая переменка» серии «Библиотека школьника» вошли рассказы детских писателей М. Зощенко, В. Драгунского, В. Голявкива. Эти рассказы входят в программу внеклассного чтения. Только это не простое внеклассное чтение, а очень весёлое. Оно понравится не только ученикам начальной школы, но ..
  НДС siz: 13900 UZS 13900 UZS
 • Геоэкологическая оценка и мониторинг агроландшафтов дельты Амударьи
  Эта книга была написана профессором Нигматовым Аскаром Нигматуллаевичем, и вам будет предложена электронная версия книги. Помимо купленной им книги, в качестве подарка будут представлены еще двенадцать наименований Нигматова.Вы получите тринадцать книг, купив одну книгу. А...
  НДС siz: 19950 UZS 19950 UZS
 • Жаҳон тарихи (энг янги давр 1918-1945 йиллар)3қисм
  Ушбу китоб энг янги тарихнинг биринчи даврига бағишланган. Бу - индустриал жамият ижтимоий тизими инқирозининг бошланиши даври. Бу даврнинг асосий мазмунини жамият тараққиётининг бош йўллари - либерал-демократик ва тоталитар -авторитар йўллар ўртасидаги кураш ташкил қилади. Мазкур ўқув ..
  НДС siz: 34580 UZS 34580 UZS
 • Корейсча-Ўзбекча луғат(10000 энг сара сўзлар)
  Ушбу қисқача корейсча ўзбекча луғат ўн мингдан ошиқ корейс тилидаги энг зарур сўзларни ўз ичига олган бўлиб, фойдаланувчилар бу луғат ёрдамида ўз фикрларини оғзаки ҳамда ёзма равишда баён этиши, газета ва журналлардаги матнларни тушуниши ва шунингдек қийин бўлмаган бадиий ва илмий матнларни таржима ..
  НДС siz: 10400 UZS 10400 UZS
 • Раскраска (Азбука, пропись, вычитание, сложение,)
  Данная книжка предназначена для детей дошкольного возраста. Она познакомит ребят с буквами и цифрами, правильным их написанием, а также сложением и вьчитанием. Для того чтобн буквм и цифрм легче запоминались, главную букву или цифру на странице надо раскрасить в определенньш цвет (например, ..
  НДС siz: 3900 UZS 3900 UZS
 • Словарь школьника
  Цель данного словаря - помочь учащимся, как с русским, так и с узбекским языком обучения, в успешном усвоении школьной программы по русскому языку. Предназначается учащимся начальных классов для углублённого изучения русского языка, а также всем, кто стремится расширить свои знания в области этим..
  НДС siz: 8500 UZS 8500 UZS
Ma'lumot