Yangi tushumlar

Самообучение

Saralash:
Bir sahifada:
Display: Ro`yxat To`r
 • Dialogues(Ingliz tilida suhbatlashamiz)
  Ushbu kitob orqali ingliz tilida so‘zlashishni rang-barang rasmlar va qiziqarli mavzular yordamida o'rganish mumkin. Mavzular doirasini belgilashda ham bolalarning qiziqishlaridan kelib chiqilgan. Mazkur kitob boshlang'ich sinf o‘quvchilari va ularning ota-onalari hamda ingliz tilini musta..
  НДС siz: 3770 UZS 3770 UZS
 • English work book B1 (For the 1st year students)
  Ushbu kitob Xalqaro ta'lim standarti CIFR bo'yicha O'zbekistondagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining birinchi bosqich o‘quvchilari uchun yozilgan bo‘lib, u o'quvchi kitobi (''Student's book“) ga qo‘shimcha ravishda mavzu bo'yicha talabaning o‘zi uyda mustaqil bajarishi uchun yaratildi. ..
  НДС siz: 14300 UZS 14300 UZS
 • English work book B1( For the 2nd year students )
  Ushbu ish daftari Xalqaro ta'lim standarti CIFR bo'yicha O'zbekistondagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining ikkinchi  bosqich o‘quvchilari uchun yozilgan bo‘lib, u o'quvchi kitobi (''Student's book“) ga qo‘shimcha ravishda mavzu bo'yicha talabaning o‘zi uyda mustaqil bajaris..
  НДС siz: 9100 UZS 9100 UZS
 • Fizika oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar uchun ma'lumotnoma
  Mazkur kitobda fizika fanining barcha mavzulari amaldagi o‘quv dasturiga muvofiq ravishda qisqacha yoritilgan. Fizikadan testlar va masalalar yechish uchun zarur bo‘lgan formulalar, grafiklar hamda asosiy qonunlarning ta'riflari keltirilgan. Qo‘llanma oliy o‘quv yurtlariga kiruvchilar fizikani qi..
  НДС siz: 8850 UZS 8850 UZS
 • Harflar jamlanmasi
  Aziz bolajonlar! Qo‘lingizdagi ushbu she'r va topishmoqlar to‘plami harflar ketma-ketligi asosida tuzilgan bo‘lib, undan alifbe bayramlari va har xil tadbirlarda bemalol foydalanishingiz mumkin. 0‘ylaymizki, ushbu kitob kutubxonangizdan munosib o‘rin egallaydi. ..
  НДС siz: 2080 UZS 2080 UZS
 • Husnixat(Yozishni o'rganamiz)
  Ushbu kitobda rang barang suratlar orqali  bolajonlar chiroyli yozishni o'rganadilar. ..
  НДС siz: 975 UZS 975 UZS
 • Kimyo olamiga sayohat
  Kimyo fani va kimyoviy mo‘jizalar haqida ko‘p eshitgansiz hamda o'qigansiz. Ana shunday mo‘jizalami o‘z qo‘llari bilan yaratishni va yonidagi do‘stlarini lol qoldirishni orzu qilmagan o‘quvchi bo‘lmasa kerak. Qo‘lingizdagi ushbu kitobda kimyoning o‘zi nima, u qanday paydo bo'lgan, uning rivojlanish ..
  НДС siz: 13950 UZS 13950 UZS
 • Matematika (Hisoblashni o'rganamiz)
  Ushbu kitobda bolajonlar turli xil misollar va rang-barang rasmlar yozrdamida yozish, sanash, hisoblash, ayirish va qo'shishni mukammal o'rganishlari mumkin. ..
  НДС siz: 975 UZS 975 UZS
 • Men maktabga boraman-Готовимся к школе
  Ushbu  kitob bolalarni maktabga tayyorlash uchun beriladigan bilimlar, ular egallashlari zarur  bo'lgan ko'nikmalar talqiniga bag‘ishlangan. Unda atrof-muhitdagi narsalarni nomlash, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, harflarni o'qish va yozish, sanash, 10 gacha bo'lgan sonlarni qo'shish ..
  НДС siz: 5850 UZS 5850 UZS
 • Nemis tili grammatikasi jadvallarda
  Mazkur qo'llanma 0‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrdagi «Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 1875-sonli qarorini amalga oshirish hamda Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 24-dekabrdagi01-07/1-840- sonli majlis bayonida &n..
  НДС siz: 6500 UZS 6500 UZS
 • Qiziqarli biologiya
  Aziz o'quvchi! Biologiya faniga qanchalik chuqur kirib borsangiz, atrofingizdagi olam sirlarni shunchalik teran anglaysiz. Aks holda, hatto o‘z uyingizda nimalar sodir bo'layotganini bilmay qolishingiz aniq. Chunki olam - bu bizning uyimiz. Undagi har bir hodisa yashash tarzimizning go‘zal..
  НДС siz: 1560 UZS 1560 UZS
 • Qiziqarli kimyo
  Qadimda kimyo fani bilan shug‘ullanuvchi kishilarni sehrgarga qiyoslashgan. Ya’ni, kimyogar har qanday moddani oltinga aylantira oladi deb ishonishgan. Darhaqiqat, yetarli bilimga ega bo‘lgan kishi odamlarni hayratga soluvchi ixtirolarni amalga oshirishi, eng muhimi, insonlar hayotini yanada farovon..
  НДС siz: 1560 UZS 1560 UZS
 • Qiziqarli ona tili
  Tildagi har bir so‘z muayyan xalq tarixi, madaniyati va turmush tarzidan darak beruvchi jonli timsol, harakatdagi haritadir. So‘zdagi ma’no tovlanishlarini ilg‘ash, har kuni qo‘llaydigan so‘zimiz qatidagi jilvani his etishning o‘zi kishiga olam-olam zavq baxsh etadi. «Qiziqarli ona tili» nomi ostida..
  НДС siz: 1560 UZS 1560 UZS
 • Tarix fanidan universal testlar to'plami
  Tarix fanidan universal testlar tarzida tuzilgan mazkur kitob makfablarning yuqori sinf o'quvchilari, oliy o'quv yurtlarining kirish imtihonlariga tayyorlanuvchi abituriyentlar, universitetlarning tarix yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun bilimlarni oshirish va mustahkamlash..
  НДС siz: 11700 UZS 11700 UZS
 • Topics-Ingliz tilida o'qiymiz
  Ushbu kitobda berilgan qiziqarli va rang-barang mavzular yordamida ingliz tilini maroqli tarzda o'rganish mumkin. Mavzular doirasi bolalarning qiziqishlaridan kelil chiqib belgilangan. Mazkur kitob boshlang‘ich sinf o‘quvchilari va ularning ota-onalari hamda ingliz tilini mustaqii o‘rganishni xohlov..
  НДС siz: 3770 UZS 3770 UZS
 • Баркамолликка даъват мактублари
  Ушбу илмий тўплам мактублардан иборат бўлиб, унда юксак маънавият ва баркамоллик қирралари насиҳатлар тарзида баён қилинган.Юксак маънавият, баркамоллик кўҳна мавзу. Аммо муаллиф ўз фикрларини бугунги ёшлар фаолиятидан келиб чиқиб ўртага қўяди ва уларда давримизнинг юксак маънавияти ва баркамол..
  НДС siz: 16950 UZS 16950 UZS
 • Весёлая переменка 1
  В 1 книгу «Весёлая переменка» серии «Библиотека школьника» вошли рассказы детских писателей М. Зощенко, В. Драгунского, В. Голявкива. Эти рассказы входят в программу внеклассного чтения. Только это не простое внеклассное чтение, а очень весёлое. Оно понравится не только ученикам начальной школы, но ..
  НДС siz: 13900 UZS 13900 UZS
 • Жаҳон тарихи (энг янги давр 1918-1945 йиллар)3қисм
  Ушбу китоб энг янги тарихнинг биринчи даврига бағишланган. Бу - индустриал жамият ижтимоий тизими инқирозининг бошланиши даври. Бу даврнинг асосий мазмунини жамият тараққиётининг бош йўллари - либерал-демократик ва тоталитар -авторитар йўллар ўртасидаги кураш ташкил қилади. Мазкур ўқув ..
  НДС siz: 34580 UZS 34580 UZS
 • Раскраска (Азбука, пропись, вычитание, сложение,)
  Данная книжка предназначена для детей дошкольного возраста. Она познакомит ребят с буквами и цифрами, правильным их написанием, а также сложением и вьчитанием. Для того чтобн буквм и цифрм легче запоминались, главную букву или цифру на странице надо раскрасить в определенньш цвет (например, ..
  НДС siz: 3900 UZS 3900 UZS
 • Словарь школьника
  Цель данного словаря - помочь учащимся, как с русским, так и с узбекским языком обучения, в успешном усвоении школьной программы по русскому языку. Предназначается учащимся начальных классов для углублённого изучения русского языка, а также всем, кто стремится расширить свои знания в области этим..
  НДС siz: 8500 UZS 8500 UZS
 • Солнышко-азбука для малышей
  В данной детской книге для самых маленьких читателей предлагаются произведения известного поэта и писателя Бориса Пака. Его стихотворения проникнуты теплотой и искренностью. В сборник вошли: «Азбука для малышей», стихотворения и загадки. ..
  НДС siz: 8200 UZS 8200 UZS
 • Туркологияга кириш
  Туркология барча туркий тилли қавмларнинг тили, тарихи, маданиятини ўрганувчи комплекс фан бўлиб, алоҳида олинган туркийшунослик, масалан, ўзбекшунослик, озаршунослик, татаршунослик каби фанлар ютуқларига таянади. Қўлингиздаги китобда ана шу фаннинг ютуқ ва камчиликлари, фан олдида турган долза..
  НДС siz: 11700 UZS 11700 UZS