Yangi tushumlar

Ommabop kitoblar

Saralash:
Bir sahifada:
Display: Ro`yxat To`r
 • Жамолнинг Жилваси
  Тонг эрмас, Огаҳий, аҳли жаҳон шеърингга майл этса, Нединким ҳар сўзинг назм ичра бир гавҳарга ухшайдур, — деб ёзган Муҳаммад Ризо Эрниёзбек ўгли Огахий чиндан ҳам нафақат ўзбек, ёинки Шарқ мумтоз сўз санъати, балки жахон адабиёти хазинасидан муносиб ўрин олишга арзирли кўплаб баркам..
  НДС siz: 6400 UZS 6400 UZS
 • Жаҳон тарихи(янги давр16-18аср)1қисм
  Ушбу ўқув қўлланмада XVI-XVIII асрлардаги жаҳон тарихи ҳақида ҳикоя қилади. Асарда буюк географик ўзгаришлардан тортиб то мустамлакачилик сиёсатигача бўлган ўзгаришлар, жанглар ва муҳум воқия ҳодисалар юксак махорат ва аниқлик билан акс еттирилган. Ҳозирги замон цивилизациясининг шаклланиш жараёнига..
  НДС siz: 32500 UZS 32500 UZS
 • Жодугар ёхуд 1000 йиллик ҳаёт
  Асар қаҳрамони Иброҳимнинг ҳаётида лўли қиз пайдо бўлгач, барчаси ағдар-тўнтар бўлди. Жодугарлар авлодига мансуб қиз унга абадий муҳаббат ва тавқи лаънат ташлаб кетди... Ўлимтопмас йигит ва жодугар қиз ҳаётидан сўзловчи фантастик қисса сизни ўтмиш асрорлари, сеҳр-жоду тилсимлари, инсоний туйғулар..
  НДС siz: 8230 UZS 8230 UZS
 • Жумбоқ
  Оддий одамнинг ҳаёти ҳам жумбоққа айланиши мумкин экан. Айнан шу боис у кўпларда қизиқиш, ҳавас ва ҳасад уйғотади. ахир, бу қаҳрамонга омад кулиб боққан эди-да! Ваҳоланки, Илёс Комилов фақат қадр-қимматга сазовор бўлишни хоҳлаганди. Хўш, у ниятига ета оладими?  Оддий одамнинг ҳаёти ҳам жумбоққа..
  НДС siz: 7400 UZS 7400 UZS
 • За миллиард лет до конца света
  В повести «За миллиард лет до конца света» миниатюрное, в сущности, вторжение будущего в настоящее приобретает зловещие черты. Это конфликт Будущего (страшного, потому что оно - иное) и Настоящего, это трагедии людей, которые представляют собой угрозу целой Вселенной, равнодушной и апатичной. «Тр..
  НДС siz: 9650 UZS 9650 UZS
 • Зўраки никоҳ
  Жаҳоннинг номдор ёзувчилари битган ушбу ҳикоялар тўпламида аёл қалби, ҳаёти, бахти, севинчлари, армонлари, унинг ўзига хос характери теран талқин этилади. Сиз уларни бирма-бир ўқиб чиқар экансиз, қизғин ҳаёт нафаси уфуриб турган ҳикоялардан тўлқинланасиз, ҳайратга тушасиз ва ибрат оласиз. ..
  НДС siz: 8550 UZS 8550 UZS
 • Илон авровчи
  Тарихий асарлар муаллифи сифатида танилган ёзувчи Ёвдат Илёсовнинг ушбу қиссасида кўпроқ шоир сифатида машҳур бўлган, ҳукмдорлар саройида хизмат қилиб, туҳматга учраб, ғазабга дучор бўлган, рамзий шароб воситасида хақиқатни изҳор этиб келган буюк астроном, математик Абулфатҳ Умар Хайём Ниш..
  НДС siz: 16250 UZS 16250 UZS
 • Инсон қалби, унинг эзгулик ва ёвузликка бўлга лаёқати
  XX асрнинг йирик мутафаккирларидан бири бўлган  немис файласуфи, психоаналитиги Эрих Фроммнинг ушбу тўпламдан жой олган икки рисоласида инсондаги ахлокий тушунчалар, яширин имкониятлар, у танлаётган йўл, эркинлик ва мутелик, сирасини айтганда, инсон қалбидаги  кураш, шунингдек, о..
  НДС siz: 5200 UZS 5200 UZS
 • Латифалар
  Латифа нозик дид билан закиёна тўқилган қаҳқаҳа демакдир. Халқнинг қаҳқаҳаси, халқнинг заковати, идроки, меҳри ва нафрати кўпинча ўзининг ифодасини энг ихчам ва энг содда, шу соддалигида зийнат яшириниб ётувчи ўткир латифаларда топади. Шунинг учун ҳам, латифаларга қизиқиш жуда зўр. Халқ ижоди бир..
  НДС siz: 10525 UZS 10525 UZS
 • Лафз
  Мазкур китобдан муаллифнинг «Садоқат», «Қайтиш», «Хонадонлардан бири», «Лафз» каби қиссалари ўрин олган. Қадимдан халқимизда оила мукаддас саналиб келинади. Қуйидаги асарларда бу мавзуга алоҳида эътибор берилган. Ота-онага ҳурмат, фарзандлар ўртасидаги меҳр-оқибат, кези келганда турмушдаги зиддиятла..
  НДС siz: 13550 UZS 13550 UZS
 • Легенди и мифы народов мир ''Боги олимпа''
  Древнюю Грецию по праву можно считать колыбелью европейской цивилизации. Эта древняя страна дала миру многие понятия, которыми мы пользуемся до сих пор (демократия, арифметика, геометрия, космос, атлас и др.). Древние греки дали названия целым континентам и океанам (Европа, Атлантический океан и др...
  НДС siz: 29200 UZS 29200 UZS
 • Минг бир кеча ( 1-жилд )
  Эртак - оғзаки халқ ижодида бениҳоя муҳим тарбиявий ўрин тутган қўшиқ ва лапарлар, мақол ва маталлар каби кўҳна адабий жанрлардан бири. Эртак ёзма адабиёт тараққиётида катта хизмат қилган. У йирик бадиий асарлар учун манба бўлгани каби ўзи бевосита турмуш фактлари асосида вужудга келган. Унинг ранг-..
  НДС siz: 18300 UZS 18300 UZS
 • Минг бир кеча ( 2-жилд )
  «Минг бир кеча»нинг қачон ёзилгани аник бўлмаса ҳам, унинг қадим даврлардаёқ юзага келгани аниқ. Асарнинг аҳамияти ҳам ана шу қадимги даврлар воқелигини, ҳаёт фожиаларини, халқ бошидан кечирган оғир кулфат ва аламларни, ҳатто ўша давр ҳаёти учун мудҳиш ҳисобланган дев ва жин афсоналари ҳамда бошқа в..
  НДС siz: 19900 UZS 19900 UZS
 • Минг бир кеча ( 3-жилд )
  «Минг бир кеча»да тасвирланган воқеалар тарихий тараққиёт шароитда ўтаган бир қанча халқлар учун умумийдир, чунки унда феодал ва савдо капитали даври ва у даврлардаги воқеалар, меҳнаткаш омманинг кечирган фожиалик ҳаёти, юқори табақаларнинг меҳнаткан оммага муносабати, сарой доирасидаги мудҳии воқеа..
  НДС siz: 18300 UZS 18300 UZS
 • Минг бир кеча ( 4-жилд )
  «Минг бир кеча» эртаклари узоқ ўтмишнинг ажойиб воқеаларини юксак бадиий маҳорат билан тасвирлаб берувчи асардир. Бу асар ўзида акс этган ва ёритган мавзуларнинг кўплиги, ранго-ранглиги билан ҳам жаҳон адабиёти миқёсида алоҳида ўрин олган, дунё халқлари орасида шуҳрат қозонган. Асар ўзининг ёзили..
  НДС siz: 20650 UZS 20650 UZS
 • Минг бир кеча ( 5-жилд )
  «Минг бир кеча» эртаклари ўз мавзуларининг кўплиги, ранго- ранглиги билан ҳам жаҳон адабиёти миқёсида шуҳрат ҳозонди. Бу араб эртаклари саккиз жилдлик китоб шаклида 1960 йилда «Ўзбекисгон Давлат бадиий адабиёт нашриёти» томонидан нашр қилинган эди. Кўпчилик китобхонларнинг талаблар..
  НДС siz: 20400 UZS 20400 UZS
 • Минг бир кеча ( 6-жилд )
  «Минг бир кеча»да тасвирланган воқеалар тарихий тараққиёт шароитда ўтаган бир қанча халқлар учун умумийдир, чунки унда феодал ва савдо капитали даври ва у даврлардаги воқеалар, меҳнаткаш омманинг кечирган фожиалик ҳаёти, юқори табақаларнинг меҳнаткан оммага муносабати, сарой доирасидаги мудҳии воқеа..
  НДС siz: 20500 UZS 20500 UZS
 • Минг бир кеча ( 7-жилд )
  «Минг бир кеча»да ўтмишдаги шоҳла саройидаги даҳшатли воқеалар, инсонийли ҳуқуқидан маҳрум қилинган қуллар, чўрилар жорияларнинг аянчли аҳволи, оддий халқнинг оғир азоб-уқубатлари, юқори табақанинг разолатлари тўла тасвирлаб берилган. «Минг бир кеча» биринчи марта шоир Сидқий Хонда..
  НДС siz: 22500 UZS 22500 UZS
 • Минг бир кеча ( 8-жилд )
  «Минг бир кеча»нинг қачон ёзилгани аник бўлмаса ҳам, унинг қадим даврлардаёқ юзага келгани аниқ. Асарнинг аҳамияти ҳам ана шу қадимги даврлар воқелигини, ҳаёт фожиаларини, халқ бошидан кечирган оғир кулфат ва аламларни, ҳатто ўша давр ҳаёти учун мудҳиш ҳисобланган дев ва жин афсоналари ҳамда бошқа в..
  НДС siz: 24250 UZS 24250 UZS
 • Мумтоз бадиият луғати
  Кўлингиздаги ушбу китоб мумтоз шеъриятимиз бадииятининг назарий масалаларига багғишланган. Унда кўп асрли адабиётимизда; қўлланган хилма-хил шеърий шакллар ва жанрлар, бадиий ифода усуллари ва шеърий санъатлар, аруз ва қофия илмлари асосларига доир атамаларнинг моҳияти таниқли шоирларимиз ижодидан т..
  НДС siz: 5850 UZS 5850 UZS
 • Муннавар Лаҳзалар
  Устоз Абдулла Каҳҳор эллигинчи йилларда бир гурух маданият ходимларига бош бўлиб, Хиндистон сафарига бориб келди. У пайтларда бундай сафарлар унча русум бўлмагани учун ёзувчилар сафар таассуротларини Абдулла аканинг ўз оғзидан эшитиш иштиёқида уюшмага йиғилишди. Йиғин бошланиши олдидан одамлар Абдул..
  НДС siz: 15750 UZS 15750 UZS
 • Муҳаббат
  Абдулла Қадҳҳорнинг илк ҳикоялар тўплами 1932 йилда чоп этилган. Бугунгача бўлган давр мобайнида ўзбек адабиётида, жумладан, ҳикоянависликда жуда кўп асарлар яратилди. Сара ҳикоялар, дея эътироф этилган бир қанча ижод намуналари ўкувчилар ҳукмига ҳавола этилди. Аммо Абдулла Қаҳҳор ҳикоялари йиллар ч..
  НДС siz: 11700 UZS 11700 UZS
 • Муҳаббат маъвоси
  Форс-тожик тилидан Эргаш ОЧИЛОВ таржимаси. Жахон сўз санъатининг забардаст намояндаларидан бўлган Мавлоно Жалолиддин Румий Шарқ шеъриятининг довруғдор жанрларидан бири рубоийда ҳам маҳорат билан қалам тебратган ва ўзидан 1994 та рубоий қолдирган. Ориф шоирнинг ушбу тўплами ана шу салмоқли мерос..
  НДС siz: 9500 UZS 9500 UZS
 • Муҳаббат нима? (бадиалар)
  Муҳаббат туйғусини тушуниш, ҳис қилиш ҳамда чин севги қандай бўлиши кераклиги ҳақида. ..
  НДС siz: 4420 UZS 4420 UZS
 • Надомат
  Роман юртга муҳаббат, мусофирликнинг азоблари ва хориждан бахт излашнинг салбий томонлари ҳақида. Ватандан   ўзга мукдддас ёр йуқ. Ушбу ҳақида ёзувчи Носир Зохиднинг «Надомат» романи мавзу ва мазмунини ташкил этади. Унда юртдан олис ёрларга мумай бойлик излаб кетган кишиларнинг кидирган..
  НДС siz: 8840 UZS 8840 UZS