Yangi tushumlar

O‘zbek xalq ertaklari

Saralash:
Bir sahifada:
Display: Ro`yxat To`r
 • Bahrom va sherzod
  Kasbini ulug‘laganning rizqi butun, uyi fayzli bo‘lishini anglatuvchi ertaklar. Xalq og‘zaki ijodi namunalari millatimiz urf-odatlarini, donishmandligi va zukkoligini, qolaversa, badihago‘yligini o‘zida akstiradi. Shu sabab xalq og'zaki ijodi — ertak, maqol, matal,naql  va aytimlarni ot..
  НДС siz: 2210 UZS 2210 UZS
 • Chivinboy
  Har bir xalqning og‘zaki ijodi o‘sha xalqning ruhiyatini, madaniyatini belgilaydi. ..
  НДС siz: 3000 UZS 3000 UZS
 • Davlat bilan mahamat
  Bolalarni oqil, dono va zukko qilib tarbiyalashga xizmat qiladigan ertaklar to‘plami. Xalq og'zaki ijodi namunalari millatimiz urf-odatlarinir donishmandligi va zukkoligini, qolaversa badihago'yligini o'zida aks ettiradi. Shu sabab xalq og'zaki ijodi — ertak, maqol, matal, naql va aytimlarni ota-..
  НДС siz: 2500 UZS 2500 UZS
 • Donishmand cho‘pon
  Kishiga faqatgina kuch yemas, balki yuksak aql-idrok ham xuddi havodek kerakligini anglatuvchi ertaklar to‘plami. Xalq og'zaki ijodi namunalari millatimiz urf-odatlarini, donishmandligi va zukkoligini, qolaversa, badihago‘yligini o'zida aks etiradi. Shu sabab xalq og'zaki ijodi — ertak, maqol, ma..
  НДС siz: 2900 UZS 2900 UZS
 • Farhod va Shirin
  Sevgi, muhabbat va sadoqat tarannum yetilgan yeng ajoyib ertaklar to‘plami. Xalq og‘zaki ijodi namunalari millatimiz urf-odatlarini, donishmandligi va zukkoligini, qolaversa badihago'yligini o'zida aks ettiradi. Shu sabab xalq og'zaki ijodi — ertak, maqol, matal, naql va aytimlarni ota-bobolarimi..
  НДС siz: 2900 UZS 2900 UZS
 • Ikki baxil hamda bir faqir
  Bolalarga tafakkur, xayol qilishni, hozirjavoblikni, izzat-hurmat, mehnatni qadrlashni o‘rgatuvchi ertaklar. Xalq og‘zaki ijodi namunalari millatimiz urf-odatlarini, donishmandligi va zukkoligini, qolaversa badihago'yligini o'zida aks ettiradi. Shu sabab xalq og'zaki ijodi — ertak, maqol, matal, ..
  НДС siz: 2900 UZS 2900 UZS
 • Jovur chol
  Odamiylik xislatlari, mehr-muhabbat tuyg‘ulari ulug‘langan yeng sara ertak.O'zbek xalq ertak ..
  НДС siz: 3200 UZS 3200 UZS
 • Kutilmagan sovg`a
  Ushbu kitobga jamlangan qiziqarli ertak va hikoyalar siz aziz bolajonlarni atrofingizda sodir bo`layotgan voqea va hodisalarga qanday munosabatda bo`lishga o`rgatadi.Egrilik va to`g`rilik, yaxshilik va yomonlikni o`z vaqtida farqlashni anglatib, sizni kamolot sari yetaklaydi. Muallif aytganidek, bu ..
  НДС siz: 3000 UZS 3000 UZS
 • Mahmud yamoqchi
  Bolajonlarning mutolaa qilishlari uchun mo‘ljallangan rangli tasvirdagi ertak kitobi. ..
  НДС siz: 3150 UZS 3150 UZS
 • Oltin tarvuz
  Ezgulikka chorlovchi, yomon illatlardan nafratlanishni o‘rgatuvchi yeng ajoyib ertaklar to‘plami. ..
  НДС siz: 3150 UZS 3150 UZS
 • O`zbek xalq ertaklari (Zumrad va Qimmat)
  Наг bir xalqning og'zaki ijodi o‘sha xalqning ruhiyatini, madaniyatini belgilaydi. 0‘zbek xalqining donishmandligini, buyukligini biz nafaqat adiblarimizning asarlaridan balki og'izdan-og'izga ко‘chib, bizgacha yetib kelgan ertaklaridan yaxshi bilamiz. «Ertaklar sayyorasi» turkumini navbatdagi «O'zb..
  НДС siz: 2860 UZS 2860 UZS
 • Pufakvoy
  Farzandlarning ota-ona oldidagi burchlari, halol rizq topishning afzalliklari haqidagi ertaklar. ..
  НДС siz: 3120 UZS 3120 UZS
 • Qilich botir
  Bolalarni mardlik, jasorat hamda Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashga xizmat qiluvchi yeng sara ertaklar to‘plami. ..
  НДС siz: 2900 UZS 2900 UZS
 • Qorasoch pari
  Ushbu ertaklarda bayon etilgan voqealar, qahramonlar , boshidan kechirgan sarguzashtlari, ezgulik uchun kurash, mehr-muhabbat va do'stlik tarannumi millatimiz qalbidagi benazir fazilatlarning namoyonidir. ..
  НДС siz: 11000 UZS 11000 UZS
 • Qorbo‘ron
  Bolajonlarining hayotidan hikoya qiluvchi qiziqarli ertaklar to‘plami. ..
  НДС siz: 1050 UZS 1050 UZS
 • Sehrlangan qasr
  Bolajonlarni sehrli dunyo bilan tanishtiruvchi ajoyib ertak kitob. ..
  НДС siz: 2200 UZS 2200 UZS
 • Shoxrux va Gavharshod
  Temuriylar sulolasini yuksaltirishda Sohibqironning sadoqatli o`g`li Shoxrux Mirzo qanday faoliyat ko`rsatgani ushbu romanda markaziy mavzu qilib ko`rsatilgan ushbu kitob tarixga qiziquvchi kitobxonlar uchun. ..
  НДС siz: 12900 UZS 12900 UZS
 • Sirli shamchiroq
  Bolajonlarni sehrli olamga boshlab boruvchi, ularning xayolot dunyosini kengaytiruvchi yeng sara ertaklar to‘plami. ..
  НДС siz: 2860 UZS 2860 UZS
 • Uchar ot
  Ota-onalar, bog‘cha tarbiyachilari bolajonlarga o‘qib berishlariga mo‘ljallangan ertak. ..
  НДС siz: 3120 UZS 3120 UZS
 • Xurmacha polvon
  Nafsiga qul bo‘lgan kimsaning tavbasiga tayanishi va oqil kishining rag‘batlanishi haqidagi yertak. ..
  НДС siz: 2400 UZS 2400 UZS
 • Баҳром ва шерзод
  Касбини улуғлаганнинг ризқи бутун, уйи файзли бўлишини англатувчи эртаклар. Халк оғзаки ижоди намуналари миллатимиз урф-одатларини, донишмандлиги ва зукколигини, қолаверса бадҳагуйлигини узида акс эттиради. Шу сабаб халк, оғзаки ижоди — эртак, мақол, матал, накл ва айтимларни ота-боболаримиз тилд..
  НДС siz: 2470 UZS 2470 UZS
 • Давлат билан махамат
  Болаларни оқил, доно ва зукко қилиб тарбиялашга хизмат қиладиган эртаклар тўплами. Халқ оғзаки ижоди намуналари миллатимиз урф-одатлари, донишмандилиги ва зукколигини, қолаверса бадиҳагўйлигини ўзида акс эттиради. Шу сабаб халқ оғзаки ижоди — эртак, мақол, матал, нақл ва айтимларни ота-боб..
  НДС siz: 2350 UZS 2350 UZS
 • Донишманд чўпон
  Кишига фақатгина куч эмас, балки юксак ақл-идрок ҳам худди ҳаводек кераклигини англатувчи эртаклар тўплами. Болаларни оқил, доно ва зукко қилиб тарбиялашга хизмат қиладиган эртаклар тўплами. Халқ оғзаки ижоди намуналари миллатимиз урф-одатлари, донишмандилиги ва зукколигини, қолаверса бадиҳагўй..
  НДС siz: 1600 UZS 1600 UZS
 • Икки бахил ҳамда бир фақир
  Халқ оғзаки ижоди намуналари миллатимиз урф-одатларини, донишмандлиги ва зукколигини, қолаверса, бадиҳагўйлигини ўзида акс эттиради. Шу сабаб халқ оғзаки ижоди — эртак, маҳол, матал, наҳл ва айтимларни ота-боболаримиз тилдан- тилга кўчириб авлодларга етказадилар. Улар орқа..
  НДС siz: 2080 UZS 2080 UZS
 • Сеҳрланган қаср
  Болажонларни сеҳрли ва жодули дунё билан таништирувчи ажойиб эртак. ..
  НДС siz: 1560 UZS 1560 UZS